PDF 202kWORD 326k

 

 

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

 

AFCO(2021)0615_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tlieta 15 ta' Ġunju 2021, 10.30 – 12.00

Brussell, Sala: Altiero Spinelli (3E-2)

It-Tlieta 15 ta' Ġunju 2021, 13.45 – 16.15

Brussell, Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

It-Tlieta 15 ta' Ġunju 2021, 16.45 – 18.45

Brussell, Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

(u wkoll bil-parteċipazzjoni remota ta' Membri tal-Kumitat AFCO permezz tal-għodda tal-laqgħat Interactio)

Il-15 ta' Ġunju 2021, 10.30 – 12.00

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

* * *

*** Proċedura ta' votazzjoni remota ***

Verifika tal-kworum u ftuħ tal-ewwel sessjoni tal-proċedura ta' votazzjoni remota fuq l-EMENDI (b'mod parallel mal-proċedimenti tal-Kumitat)

Il-Membri kollha li jieħdu sehem fil-votazzjoni (kemm dawk preżenti fis-sala tal-laqgħat tal-kumitat kif ukoll dawk preżenti permezz ta' parteċipazzjoni remota) se jivvutaw permezz tas-sistema EPvote

Il-ħin preċiż tal-ftuħ u tal-għeluq ta' din is-sessjoni ta' votazzjoni, skedat b'mod provviżorju mill-10:40 sa 12:00 (ħin ta' Brussell), se jitħabbar mill-President

3. Id-djalogi maċ-ċittadini u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-proċess deċiżjonali tal-UE

AFCO/9/04289

 2020/2201(INI) 

 

Rapporteur:

 

Helmut Scholz (The Left)

PR – PE689.799v01-00
AM – PE692.599v01-00

Responsabbli:

 

AFCO*

 

 

Opinjonijiet:

 

CULT

Irena Joveva (Renew)

AD – PE663.036v02-00
AM – PE680.877v01-00

 

LIBE

Loránt Vincze (PPE)

AD – PE691.183v02-00
AM – PE691.463v02-00

Pożizzjonijiet fil-forma ta' emendi:

 

PETI*

Dolors Montserrat (PPE)

AD – PE691.283v01-00

         Eżami u adozzjoni tal-emendi

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-3 ta' Mejju 2021, 17.00

Ir-riżultat provviżorju tal-votazzjoni fuq l-EMENDI se jiġi kkomunikat bil-miktub mis-segretarjat tal-Membri tal-Kumitat AFCO

***Tmiem il-proċedura ta' votazzjoni mill-bogħod***

* * *

(b'mod parallel mal-proċedura ta' votazzjoni remota għall-emendi)

4. Modifika tal-Att li jikkonċerna l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'vot dirett universali skont l-Artikolu 223(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

AFCO/9/04472

 2020/2220(INL) 

 

Rapporteur:

 

Domènec Ruiz Devesa (S&D)

PR – PE693.622v02-00

Responsabbli:

 

AFCO

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' rapport

         Iffissar tal-iskadenza għat-tressiq tal-emendi

5. Valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-Artikolu 50 tat-TUE

AFCO/9/03630

 2020/2136(INI) 

 

Rapporteur:

 

Danuta Maria Hübner (PPE)

PR – PE692.762v01-00

Responsabbli:

 

AFCO

 

 

Opinjonijiet:

 

AFET

Andreas Schieder (S&D)

AD – PE689.561v03-00
AM – PE691.083v01-00

 

INTA

Christophe Hansen (PPE)

AL – PE691.134v02-00

 

EMPL

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

         Eżami tal-abbozz ta' rapport

         Iffissar tal-iskadenza għat-tressiq tal-emendi

* * *

Il-15 ta' Ġunju 2021, 13.45 – 14.45

6. Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa u r-rwol tal-Parlament Ewropew

AFCO/9/01332

         Rapport lill-kumitat minn Guy Verhofstadt, kopresident tal-Bord Eżekuttiv tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa

7. It-tisħiħ tat-trasparenza u l-integrità fl-istituzzjonijiet tal-UE billi jiġi stabbilit korp tal-etika indipendenti tal-UE

AFCO/9/03618

 2020/2133(INI) 

 

Rapporteur:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

PR – PE663.273v02-00
AM – PE681.036v01-00

Responsabbli:

 

AFCO*

 

 

Opinjonijiet:

 

CONT

Mikuláš Peksa (Verts/ALE)

AD – PE661.960v02-00
AM – PE663.207v01-00

 

ECON

Derk Jan Eppink

AD – PE657.256v02-00
AM – PE658.867v01-00

 

JURI*

Stéphane Séjourné (Renew)

AD – PE657.482v02-00
AM – PE661.820v01-00

 

PETI

Radan Kanev (PPE)

AD – PE662.117v03-00
AM – PE680.921v01-00

         Eżami tal-emendi ta' kompromess

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-12 ta' Frar 2021, 17.00

* * *

Il-15 ta' Ġunju 2021, 14.45 – 16.15

Smigħ pubbliku

8. Smigħ dwar "Is-Setgħa Leġiżlattiva fl-UE"

AFCO/9/06180

         Preżentazzjoni minn esperti

– Is-Sur René REPASI, Professur tad-Dritt Internazzjonali u tal-Unjoni Ewropea fl-Università Erasmus ta' Rotterdam

– Is-Sa Sara HAGEMANN, Professur Assoċjat tal-Politika Ewropea fil-London School of Economics and Political Science

– Is-Sur Andreas MAURER, President Jean Monnet għall-Istudji dwar l-Inegrazzjoni tal-UE, Professur għall-Istudji tax-Xjenza Politika u l-Integrazzjoni Ewropea fl-Università ta' Innsbruck

(ara l-abbozz ta' programm separat)

* * *

Il-15 ta' Ġunju 2021, 16.45 – 17.00

9. Avviż tal-president dwar ir-rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi

*** Proċedura ta' votazzjoni remota ***

Verifika tal-kworum u ftuħ tat-tieni sessjoni tal-proċedura ta' votazzjoni remota għall-VOTAZZJONI FINALI (b'mod parallel mal-proċedimenti tal-Kumitat)

Il-Membri kollha li jieħdu sehem fil-votazzjoni (kemm dawk preżenti fis-sala tal-laqgħat tal-kumitat kif ukoll dawk preżenti permezz ta' parteċipazzjoni remota) se jivvutaw permezz tas-sistema EPvote

Il-ħin preċiż tal-ftuħ u tal-għeluq ta' din is-sessjoni ta' votazzjoni, skedat b'mod provviżorju mill-16:55 sas-18:00 (ħin ta' Brussell), se jitħabbar mill-President

10. Id-djalogi maċ-ċittadini u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-proċess deċiżjonali tal-UE

AFCO/9/04289

 2020/2201(INI) 

 

Rapporteur:

 

Helmut Scholz (The Left)

PR – PE689.799v01-00
AM – PE692.599v01-00

Responsabbli:

 

AFCO*

 

 

Opinjonijiet:

 

CULT

Irena Joveva (Renew)

AD – PE663.036v02-00
AM – PE680.877v01-00

 

LIBE

Loránt Vincze (PPE)

AD – PE691.183v02-00
AM – PE691.463v02-00

Pożizzjonijiet fil-forma ta' emendi:

 

PETI*

Dolors Montserrat (PPE)

AD – PE691.283v01-00

         Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-3 ta' Mejju 2021, 17.00

Ir-riżultat tal-votazzjoni FINALI se jiġi kkomunikat bil-miktub mis-segretarjat tal-Membri tal-Kumitat AFCO u ppubblikat fuq is-sit web tal-Kumitat AFCO

***Tmiem il-proċedura ta' votazzjoni mill-bogħod***

* * *

(b'mod parallel mal-proċedura ta' votazzjoni remota għall-votazzjoni finali)

Il-15 ta' Ġunju 2021, 17.00 – 18.45

11. Il-partiti politiċi Ewropej - rapport 2021

AFCO/9/05510

 2021/2018(INI) 

 

Korapporteurs:

 

Charles Goerens (Renew)
Rainer Wieland (PPE)

 

Responsabbli:

 

AFCO

 

 

Opinjonijiet:

 

CONT

Isabel García Muñoz (S&D)

PA – PE691.375v01-00

         Skambju ta’ fehmiet ma’ rappreżentanti tal-partiti politiċi Ewropej, mas-Sur Michael Adam (Direttur tal-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej), mas-Sur Didier Kléthi (Direttur Ġenerali DĠ FINS, Parlament Ewropew) u mas-Sur Norbert Lorenz (Direttur, Servizz Legali, Parlament Ewropew)

* * *

12. Kwistjonijiet varji

13. Laqgħat li jmiss

         it-22 ta' Ġunju 2021, 9.00 – 11.15 u 11.45 – 13.30 u 16.45 – 18.45 (Brussell)

Aġġornata l-aħħar: 8 ta' Ġunju 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza