Darbotvarkės projektas - AFCO_OJ(2023)12-07_1Darbotvarkės projektas
AFCO_OJ(2023)12-07_1

AFCO_OJ(2023)12-07_1

 

 

Konstitucinių reikalų komitetas

 

AFCO(2023)1207_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2023 m. gruodžio 7 d., ketvirtadienis, 9.00–10.00 val. (koordinatorių posėdis) ir 10.00–12.30 val.

Briuselis

Salė: SPINELLI (1G-3)

* * *

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Pirmininko pranešimai dėl koordinatorių sprendimų

4. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

  2023 m. vasario 28 d. PV – PE750.083v01-00

  2023 m. kovo 22 d. PV – PE756.290v01-00

* * *

2023 m. gruodžio 7 d. 10.10 val.

*** Balsavimas ***

5. Sutarties nuostatų dėl ES pilietybės įgyvendinimas

AFCO/9/12229

 2023/2085(INI) 

 

Pranešėja:

 

Maite Pagazaurtundúa (RENEW)

PR – PE754.647v01-00
AM – PE756.007v01-00

Atsakingas komitetas:

 

AFCO

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

 

LIBE

Beata Kempa (ECR)

AM – PE754.934v01-00

  Pranešimo projekto tvirtinimas

6. Sutarties nuostatų dėl nacionalinių parlamentų įgyvendinimas

AFCO/9/12228

 2023/2084(INI) 

 

Pranešėjas:

 

Paulo Rangel (PPE)

PR – PE752.837v01-00
AM – PE754.824v01-00

Atsakingas komitetas:

 

AFCO

 

 

  Pranešimo projekto tvirtinimas

7. 2022 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

AFCO/9/12790

 2023/2131(DEC) COM(2023)0391[03] – C9-0250/2023

 

Nuomonės referentas:

 

Salvatore De Meo (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

CONT

Luke Ming Flanagan (The Left)

 

  Laiško forma pateikto nuomonės projekto tvirtinimas

*** Balsavimo pabaiga ***

* * *

8. Klausymas „Daugiapakopis valdymas. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bei Europos regionų komiteto vaidmuo“

AFCO/9/13715

  Keitimasis nuomonėmis

(Žr. atskirą programą)

9. Kiti klausimai

10. Kiti posėdžiai

  2024 m. sausio 23 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2023 m. gruodžio 5 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika