Udkast til betænkning - AFCO_PR(2012)476128Udkast til betænkning
AFCO_PR(2012)476128

UDKAST TIL BETÆNKNING
om udkast til protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten (artikel 48, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union)
(00092/2011 - C7-0387/2011 - 2011/0815(NLE))
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
Ordfører: Paulo Rangel

9.2.2012

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: