Abbozz ta' rapport - AFCO_PR(2012)476128Abbozz ta' rapport
AFCO_PR(2012)476128

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar l-Abbozz ta' Protokoll dwar il-preokkupazzjonijiet tal-poplu Irlandiż dwar it-Trattat ta' Lisbona (Artikolu 48(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea)
(00092/2011 - C7-0387/2011 - 2011/0815(NLE))
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
Rapporteur: Paulo Rangel

9.2.2012

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: