Ontwerpverslag - AFCO_PR(2012)476128Ontwerpverslag
AFCO_PR(2012)476128

ONTWERPVERSLAG
over het ontwerpprotocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon (artikel 48, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)
(00092/2011 - C7-0387/2011 - 2011/0815(NLE))
Commissie constitutionele zaken
Rapporteur: Paulo Rangel

9.2.2012

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: