Osnutek poročila - AFCO_PR(2012)476128Osnutek poročila
AFCO_PR(2012)476128

OSNUTEK POROČILA
o osnutku protokola o pomislekih irskega naroda o Lizbonski pogodbi (Člen 48(3) Pogodbe o Evropski uniji)
(00092/2011 - C7-0387/2011 - 2011/0815(NLE))
Odbor za ustavne zadeve
Poročevalec: Paulo Rangel

9.2.2012

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: