Mietintöluonnos - AFCO_PR(2021)693622Mietintöluonnos
AFCO_PR(2021)693622

  MIETINTÖLUONNOS
  Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistamisesta
  (2020/2220(INL))
  Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
  Esittelijä: Domènec Ruiz Devesa

  1.7.2021

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: