Dréacht-tuarascáil - AFCO_PR(2021)693622Dréacht-tuarascáil
AFCO_PR(2021)693622

DRÉACHT-TUARASCÁIL
maidir le dlí toghcháin an Aontais Eorpaigh a athchóiriú
(2020/2220(INL))
An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla
Rapóirtéir: Domènec Ruiz Devesa

1.7.2021

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: