Stanovisko - AFET_AD(2005)357801Stanovisko
AFET_AD(2005)357801

Výboru pro zahraniční věci
pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
k Zelené knize o veřejných zakázkách v oblasti obrany
(KOM(2004)0608 – 2005/2030(INI))
Navrhovatelka: Angelika Beer

31.8.2005

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: