Udtalelse - AFET_AD(2005)357801Udtalelse
AFET_AD(2005)357801

fra Udenrigsudvalget
til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
om grønbog om forsvarsindkøb
(KOM(2004)0608 – 2005/2030(INI))
Rådgivende ordfører: Angelika Beer

31.8.2005

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: