Advies - AFET_AD(2005)357801Advies
AFET_AD(2005)357801

van de Commissie buitenlandse zaken
aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming
inzake het Groenboek - Overheidsopdrachten op defensiegebied
(COM(2004)0608 – 2005/2030(INI))
Rapporteur voor advies: Angelika Beer

31.8.2005

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: