Stanovisko - AFET_AD(2005)357801Stanovisko
AFET_AD(2005)357801

Výboru pre zahraničné veci
pre Výbor pre medzinárodný obchod
k Zelenej knihe o verejnom obstarávaní obranných zariadení
(KOM(2004)0608 – 2005/2030(INI))
Navrhovateľka: Angelika Beer

31.8.2005

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: