Odbora za zunanje zadeve
za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
o Zeleni knjigi o javnih naročilih na področju obrambe
(KOM(2004)0608 – 2005/2030(INI))
Pripravljavka mnenja: Angelika Beer
(*) Okrepljeno sodelovanje med odbori - člen 47 Poslovnika

31.8.2005

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: