MNENJE
Odbora za zunanje zadeve
za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
o predlogu Uredbe Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice
(KOM(2005)0280) – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS))
Pripravljavec mnenja (*): Cem Özdemir

4.5.2006

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: