Udtalelse - AFET_AD(2006)370244Udtalelse
AFET_AD(2006)370244

UDTALELSE
fra Udenrigsudvalget
til Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
om kvinders situation under væbnede konflikter og deres rolle i forbindelse med genopbygningen og den demokratiske proces i lande i post-konfliktsituationer
(2005/2215(INI))
Rådgivende ordfører: Jana Hybášková

20.4.2006

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: