Advies - AFET_AD(2006)370244Advies
AFET_AD(2006)370244

ADVIES
van de Commissie buitenlandse zaken
aan de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
inzake de situatie van vrouwen in gewapende conflicten en hun rol bij de wederopbouw en het democratisch proces in landen na een conflict
(2005/2215(INI))
Rapporteur voor advies: Jana Hybášková

20.4.2006

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: