MNENJE
Odbora za zunanje zadeve
za Odbor za pravice žensk in enakost spolov
o položaju žensk v oboroženih spopadih in njihovi vlogi pri obnovi in demokratičnem procesu v državah, kjer so se nedavno končali spopadi
(2005/2215(INI))
Pripravljavka mnenja: Jana Hybášková

20.4.2006

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: