Udtalelse - AFET_AD(2014)526103Udtalelse
AFET_AD(2014)526103

UDTALELSE
fra Udenrigsudvalget
til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Aserbajdsjan om lempelse af reglerne for udstedelse af visa
(COM(2013)0742 - C7-0000/2014 - 2013/0356(NLE))
Ordfører for udtalelse: Anneli Jäätteenmäki

6.2.2014

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: