Lausunto - AFET_AD(2014)526103Lausunto
AFET_AD(2014)526103

LAUSUNTO
ulkoasiainvaliokunnalta
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Azerbaidžanin tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä viisumien myöntämisen helpottamisesta
((COM(2013)0742 - C7-0000/2014 - 2013/0356(NLE))
Valmistelija: Anneli Jäätteenmäki

6.2.2014

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: