Stanovisko - AFET_AD(2017)595733Stanovisko
AFET_AD(2017)595733

STANOVISKO
Výboru pro zahraniční věci
pro Rozpočtový výbor
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy
(COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
Navrhovatel: Eduard Kukan

22.3.2017

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: