Mišljenje - AFET_AD(2017)595733Mišljenje
AFET_AD(2017)595733

MIŠLJENJE
Odbora za vanjske poslove
upućeno Odboru za proračune
o prijedlogu uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ, Euratom) br. 480/2009 o osnivanju Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja
(COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
Izvjestitelj za mišljenje: Eduard Kukan

22.3.2017

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: