Vélemény - AFET_AD(2017)595733Vélemény
AFET_AD(2017)595733

VÉLEMÉNY
a Külügyi Bizottság részéről
a Költségvetési Bizottság részére
a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló 480/2009/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
A vélemény előadója: Eduard Kukan

22.3.2017

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: