Opinjoni - AFET_AD(2017)595733Opinjoni
AFET_AD(2017)595733

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin
għall-Kumitat għall-Baġits
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 480/2009 li jistabbilixxi Fond ta' Garanzija għall-azzjonijiet esterni
(COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
Rapporteur għal opinjoni: Eduard Kukan

22.3.2017

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: