Advies - AFET_AD(2017)595733Advies
AFET_AD(2017)595733

ADVIES
van de Commissie buitenlandse zaken
aan de Begrotingscommissie
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 tot instelling van een Garantiefonds
(COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
Rapporteur voor advies: Eduard Kukan

22.3.2017

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: