AVIZ
al Comisiei pentru afaceri externe
destinat Comisiei pentru bugete
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe
(COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
Raportor pentru aviz: Eduard Kukan

22.3.2017

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: