23.8.2017
AFET_AD(2017)604668
UDTALELSE
fra Udenrigsudvalget
til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 og (EU) 2016/1624
COM(2016)731 - C8-0466/2016 - 2016/0357 (COD)
Ordfører: David McAllister

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 240kWORD 145k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik