23.8.2017
AFET_AD(2017)604668
LAUSUNTO
ulkoasiainvaliokunnalta
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 ja (EU) 2016/1624 muuttamisesta
COM(2016)731 - C8-0466/2016 - 2016/0357 (COD)
Valmistelija: David McAllister

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 238kWORD 136k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö