23.8.2017
AFET_AD(2017)604668
NUOMONĖ
Užsienio reikalų komiteto
pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/794 ir (ES) 2016/1624
(COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357(COD))
Nuomonės referentas: David McAllister

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 241kWORD 103k
Teisinė informacija - Privatumo politika