23.8.2017
AFET_AD(2017)604668
ADVIES
van de Commissie buitenlandse zaken
aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 en (EU) 2016/1624
COM(2016)731 - C8-0466/2016 - 2016/0357 (COD)
Rapporteur voor advies: Bodil Valero

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 258kWORD 130k
Juridische mededeling - Privacybeleid