23.8.2017
AFET_AD(2017)604668
MNENJE
Odbora za zunanje zadeve
za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 in (EU) 2016/1624
COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357(COD)
Pripravljavec mnenja: David McAllister

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 233kWORD 115k
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov