23.8.2017
AFET_AD(2017)604668
YTTRANDE
från utskottet för utrikesfrågor
till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 och (EU) 2016/1624
COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357 (COD)
Föredragande av yttrande: David McAllister

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 234kWORD 113k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy