31.1.2018
AFET_AD(2018)612252
СТАНОВИЩЕ
на комисията по външни работи
на вниманието на комисията по бюджетен контрол
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност
(2017/2145(DEC))
Докладчик по становище: Кристиан Дан Преда

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 433kWORD 64k
Правна информация - Политика за поверителност