31.1.2018
AFET_AD(2018)612252
ARVAMUS
Esitaja: väliskomisjon
Saaja: eelarvekontrollikomisjon
Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu - Euroopa välisteenistus
(2017/2145(DEC))
Arvamuse koostaja: Cristian Dan Preda

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 262kWORD 62k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika