31.1.2018
AFET_AD(2018)612252
NUOMONĖ
Užsienio reikalų komiteto
pateikta Biudžeto kontrolės komitetui
dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis - Europos išorės veiksmų tarnyba
(2017/2145(DEC))
Nuomonės referentas: Cristian Dan Preda

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 488kWORD 63k
Teisinė informacija - Privatumo politika