31.1.2018
AFET_AD(2018)612252
ADVIES
van de Commissie buitenlandse zaken
aan de Commissie begrotingscontrole
inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling X - Europese Dienst voor extern optreden
(2017/2145(DEC))
Rapporteur voor advies: Cristian Dan Preda

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 185kWORD 63k
Juridische mededeling - Privacybeleid