31.1.2018
AFET_AD(2018)612252
OPINIA
Komisji Spraw Zagranicznych
dla Komisji Kontroli Budżetowej
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja X - Europejska Służba Działań Zewnętrznych
(2017/2145(DEC))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Cristian Dan Preda

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 422kWORD 63k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności