31.1.2018
AFET_AD(2018)612252
AVIZ
al Comisiei pentru afaceri externe
destinat Comisiei pentru control bugetar
referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă
(2017/2145(DEC))
Raportor pentru aviz: Cristian Dan Preda

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 418kWORD 63k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate