31.1.2018
AFET_AD(2018)612252
STANOVISKO
Výboru pre zahraničné veci
pre Výbor pre kontrolu rozpočtu
k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel X - Európska služba pre vonkajšiu činnosť
(2017/2145(DEC))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Cristian Dan Preda

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 423kWORD 63k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia