31.1.2018
AFET_AD(2018)612252
YTTRANDE
från utskottet för utrikesfrågor
till budgetkontrollutskottet
över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt X - Europeiska utrikestjänsten
(2017/2145(DEC))
Föredragande av yttrande: Cristian Dan Preda

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 185kWORD 63k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy