Tarkistukset - AFET_AM(2005)362702Tarkistukset
AFET_AM(2005)362702

aseiden vientiä koskevien Euroopan unionin käytännesääntöjen toimintaohjeen 8 mukaisesta neuvoston kuudennesta vuosikertomuksesta

22.9.2005

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: