Pakeitimai - AFET_AM(2005)362702Pakeitimai
AFET_AM(2005)362702

dėl Tarybos šeštosios metinės ataskaitos, parengtos pagal Europos Sąjungos ginklų eksporto etikos kodekso 8 strateginę nuostatą

22.9.2005

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: