Módosítások - AFET_AM(2012)492875Módosítások
AFET_AM(2012)492875

Jelentéstervezet
Indrek Tarand
(PE489.485v01-00)
a közös biztonság- és védelempolitika szerepéről éghajlatváltozás okozta válsághelyzetek és természeti katasztrófák esetén
(2012/2095(INI))

19.7.2012

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: