Emendi - AFET_AM(2012)492875Emendi
AFET_AM(2012)492875

Abbozz ta' rapport
Indrek Tarand
(PE489.485v01-00)
dwar ir-rwol tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni f'każ ta' kriżijiet ikkawżati mill-klima u ta' diżastri naturali
(2012/2095(INI))

19.7.2012

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: