Amendamente - AFET_AM(2012)492875Amendamente
AFET_AM(2012)492875

Proiect de raport
Indrek Tarand
(PE489.485v01-00)
referitor la rolul politicii de securitate și apărare comună în cazul crizelor și al dezastrelor naturale generate de climă
2012/2095 (INI).

19.7.2012

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: