Predlogi sprememb - AFET_AM(2012)492875Predlogi sprememb
AFET_AM(2012)492875

Osnutek poročila
Indrek Tarand
(PE489.485v01-00)
o vlogi skupne varnostne in obrambne politike v primeru podnebno pogojenih kriz in naravnih nesreč
(2012/2095(INI))

19.7.2012

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: