Изменения - AFET_AM(2016)573037Изменения
AFET_AM(2016)573037

Проектопредложение за резолюция
Иво Вайгъл
(PE569.831v01-00)
Доклад за бившата югославска република Македония за 2015 г.

18.1.2016

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: