Pozměňovací návrhy - AFET_AM(2016)573037Pozměňovací návrhy
AFET_AM(2016)573037

Návrh usnesení
Ivo Vajgl
(PE569.831v01-00)
Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2015

18.1.2016

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: