Muudatusettepanekud - AFET_AM(2016)573037Muudatusettepanekud
AFET_AM(2016)573037

Resolutsiooni ettepaneku projekt
Ivo Vajgl
(PE569.831v01-00)
endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2015. aasta aruande kohta

18.1.2016

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: