18.1.2016
AFET_AM(2016)573037
Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Ivo Vajgl
(PE569.831v01-00)
entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 1040kWORD 1040k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö