Tarkistukset - AFET_AM(2016)573037Tarkistukset
AFET_AM(2016)573037

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Ivo Vajgl
(PE569.831v01-00)
entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta

18.1.2016

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: