Amandmani - AFET_AM(2016)573037Amandmani
AFET_AM(2016)573037

Nacrt prijedloga rezolucije
Ivo Vajgl
(PE569.831v01-00)
Izvješće o bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji za 2015.

18.1.2016

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: